Com posar en marxa l'empresa simulada?

El següent esquema proposa les fases a seguir en la creació, configuració i posada en marxa de l'empresa simulada. En el lateral hi figura la temporalització prevista, en hores i també amb dates concretes, en aquest cas basades en la previsió de 4 hores de classe setmanals.

En les properes pàgines desenvoluparem cada una de les etapes que hi figuren .

Esquema Posada En Marx 2015 Cat

Esquema en.pdf