En què em pot ajudar Empresaula?

Empresaula constitueix un entorn dissenyat de manera específica per a la simulació d'empreses.

Segueix les línies d'actuació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa, en la matèria Empresa a l'Aula:

  • Divisió dels alumnes en departaments de manera que duguin a terme les tasques pròpies d'un auxiliar administratiu, passant a desenvolupar el rol d'empleat.
  • Utilització de documents i canals de comunicació similars als que utilitzen les empreses en l'actualitat.
  • Treball cooperatiu de manera que els alumnes realitzin funcions de tots els departaments, mitjançant un sistema de rotació de llocs de treball.
  • Utilització d'un sistema informàtic en xarxa que possibiliti fer gestions amb organismes públics i entitats externes amb escenaris semblants a situacions reals.
  • Utiltizació d'un sistema informàtic en xarxa que possibiliti la comunicació i les relacions comercials amb d'altres empreses d'aula