En què consisteix la simulació d'empreses?

La simulació d'empreses és un eina pedagògica que consisteix en la gestió per part dels alumnes d'una empresa simulada.
Aquesta empresa reuneix les següents característiques:

  • Tant a nivell documental com de fluxes de comunicació el seu funcionament és el mateix d'una empresa real. L'única diferència és que el producte o el servei no es lliura o es presta físicament al client.
  • L'estructuració organitzativa també és la mateixa d'una empresa real, això és, està dividida en àrees funcionals en cada una de les quals es desenvolupen les activitats que li són pròpies.
  • En general es relaciona amb d'altres empreses simulades, amb les quals estableix relacions comercials de compravenda de béns i serveis.
  • Els pagaments i cobraments entre les empreses participants es duen a terme a través d'un sistema bancari simulat.

Es tracta d'una eina pedagògica de gran potència, ja que permet que els alumnes posin en pràctica les capacitats assolides en la formació teòrica en gestió empresarial, i s'enfrontin a la casuística en que es trobaran en una empresa real un cop s'incorporin al mercat laboral.