Què necessito per a dur a terme la simulació d'empreses a l'aula?

Per tal de dur a terme la simulació d'empresa a l'aula és desitjable comptar amb:

  • Una aula-taller de simulació, que imiti en la mesura del possible l'aspecte d'una oficina d'una empresa real, trencant per tant amb la distribució tradicional de l'espai classe.
  • Equipament propi d'una oficina, amb equips informàtics, arxivadors, impressora-fotocopiadora, mobiliari adequat...
  • Mitjans de comunicació característics d'una empresa real: connexió a internet, telèfon, fax...
  • Programari de gestió, com ara paquets d'ofimàtica i de gestió empresarial.
  • Una eina que faciliti la relació amb d'altres empreses simulades, i que integri serveis com ara la gestió bancària per permetre les transaccions monetàries entre les diferents empreses simulades.