Resol els teus dubtes

Com puc entrar al meu Banc?

Per entrar al Banc l'usuari és el CIF de l'empresa, i el password els 4 darrers numeros.

Veig que a cada Departament hi ha l'opció Tasques. Quin ús li podria donar?

L'opció Tasques està pensada per tal que el Cap de Departament assigni tasques als empleats, que a partir d'aquell tindran la responsabilitat de portar-les a terme. Un cop hagin finalitzat una tasca, poden fer clic damunt la mateixa i quedarà marcada com Finalitzada, amb el nom de la persona responsable.

Exemple: El Cap del Departament Comercial obre un correu que correspon a una comanda d'un client, GARA SA. Gràcies a l'opció Tasques pot assignar la tramitació de la mateixa a l'empleada Jenifer Carbó, que serà l'encarregada de fer-ne el seguiment fins que es tanqui.

Si creo diverses empreses, és possible que un alumne estigui en dues d'elles, per exemple especialitzant-se en la gestió financera?

Sí, és possible assignar més d'una empresa al mateix alumne. Es pot fer des d'Administració del centre, o des de la pestanya de Gerència.

Pot estar el mateix professor en diverses empreses?

Sí, en tantes com es consideri necessari; es poden assignar empreses des d'Administració del centre.

Només puc tenir un compte bancari per empresa?

No, pots afegir els comptes bancaris que creguis convenients des del perfil de professor, a la pestanya Gerència, i pots configurar comissions, límit diari..

Es poden enviar o rebre correus electrònics des de Correu a empreses o usuaris que estan fora d'Empresaula?

No; només es poden enviar i rebre correu de la mateixa empresa, com un servei de missatgeria interna, o a d'altres empreses que formen part de la xarxa. D'aquesta manera es garanteix que no es rebrà correu brossa.

Ja estic a Empresaula!.. I què és el primer que he de fer?

De fet pots començar per on vulguis, però nosaltres et recomanem:

  • En primer lloc anar a Administració del centre i donar d'alta els alumnes. Només són obligatòries les caselles amb asterisc!
  • També pots donar d'alta altres professors.
  • A continuació pots donar d'alta l'empresa o empreses i configurar-les... Et serà molt fàcil perquè el procés éstà guiat per un assistent.

Ja està! I ara per entrar en una empresa només has de fer clic sobre els seu nom a la pestanya “Empreses”.

Un cop estiguis dins una empresa pots fer tots els canvis que vulguis des de la pestanya Gerència.

Quina diferència hi ha entre el perfil de professor i el d'alumne?

L'alumne només veu les pestanyes corresponents a cada Departament, i el sistema el col·loca per defecte al Departament en que treballa; en canvi el professor té la pestanya de Gerència, i pot accedir a l'Administració del Centre.

El temps de connexió està limitat?

No, hi ha connectivitat les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, durant tot el Curs.

Com puc saber quina ha estat l'activitat d'un alumne?

N'hi ha prou amb anar a Gerència / Treballadors i fer clic en el de l'alumne; sortiran totes les activitats que ha fet i fent clic en cada una d'elles se'n podrà tenir el detall.

És possible que un alumne treballi des del seu domicili?

Sí, no hi ha cap problema ja que Empresaula registra l'activitat de cada alumne; per tant si ha d'estar absent durant uns dies per una malaltia, un viatge... pot seguir amb les seves tasques a l'empresa.

Només puc crear i gestionar una empresa?

No; des del perfil de professor, a la pestanya d'Administració del Centre es poden crear totes les empreses que es consideri necessari. D'aquesta manera es pot escollir entre diferents formes d'organització: una empresa per grup classe, diverses empreses gestionades per equips de 4 o 5 alumnes...