Procediments de l'àrea financera

Els procediments propis de l'Àrea Financera són els següents:

Procediment 4. La gestió financera de la venda

Arxiu PDF

P4 Gestio Financera Venda 2013

Procediment 5. La gestió financera de la compra

Arxiu PDF

P5 Gestio Financera Compra 2013