Operativa entre empreses de la xarxa Empresaula: casos pràctics

Casos pràctics d'operativa de simulació i comptabilització d'operacions entre empreses de la xarxa Empresaula