Les compravendes creuades

Els acords de compravenda creuada consisteixen en un pacte per part de dues empreses mitjançant el qual es formalitza un acord de subministrament recíproc, això és, un determinat nombre de comandes a la setmana, o al mes que les dues empreses duran a terme mutuament.

Recomanem seguir el següent procediment:

a) Fer una comanda a una altra empresa, indicant en el mateix missatge l'interès a establir acords comercials amb ordres de compravenda creuades, de manera que es generi activitat comercial tant de compra com de venda per a les empreses participants.

b) Alhora, emprar el correu de Gerencia per entrar en contacte l'altre Gerent i establir els termes d'aquests acords: per exemple nombre de comandes a la setmana, al mes... o allò que es cregui més oportú.

c) Formalitzar l'acord documentalment mitjançant un contracte.

d) Dur a terme el seguiment del contracte