Procediments de l'àrea financera

Procediment 4. La gestió financera de la venda

Arxiu.pdf

P4 Gestio Financera Venta 2013 B

Procediment 5. La gestió financera de la compra

Arxiu.pdf

P5 Gestio Financera Compra 2013 B