La pàgina web de l'empresa

És convenient que a la pàgina web hi figuri la següent informació:

- Un text breu sobre l'activitat de l'empresa, la seva línia de productes i/o serveis, els factors que la diferencien d'altres empreses de la competència, les necessitats de les altres empreses que espera satisfer...

- Una descripció de la ubicació geogràfica. Aquesta informació serà especialment útil a l'hora d'enviar missatges per tal de conéixer l'idioma del destinatari. Cal cuidar aquesta qüestió, pel que recomanem, en la línia de la nostra notificació anterior, personalitzar els missatges promocionals considerant, entre d'altres qüestions, l'idioma del destinatari. En aquests moments, per exemple, es dóna el cas que s'estan enviant correus en català a empreses navarres.

- Alguna fotografia representativa: de la ciutat en que es troba situada l'empresa, l'edifici, les instal·lacions, els integrants...

- Les condicions generals de venda: descomptes, tipus d'IVA, garantía...

El professor gerent pot valorar també la utilitat d'introduir altres qüestions com:
- Visió i valors.
- Responsabilitat corporativa i codi ètic.
- Premsa i notícies relacionades amb l'empresa simulada (en el seu cas)

Trobareu recursos per construir la pàgina web a Recursos web