La relació a la xarxa: normes de Netiqueta

Amb la finalitat que les relacions entre les empreses tinguin un caràcter formal és important que es tinguin presents algunes qüestions de Netiqueta.

Entre elles s'hi troben:

- Cal cuidar la formalitat, el text i l'ortografia dels missatges.

- No s'han d'escriure missatges en majúscules.

- Les fotografies del perfil de l'usuari figuraran en els correus electrònics. Per tant han de ser adequades per aquesta finalitat.