L'ús de Skype

Hem vist que hi ha diverses empreses simulades que tenen SKYPE a la seva pàgina web, la qual cosa ens sembla una idea excel·lent. Com sabeu aquest programa permetre transmetre veu i video online i gratis.
A més SKYPE s'instal·la molt fàcilment i en pocs minuts; en podeu trobar tutorials a Youtube com aquest: Instalar SKYPE.
Tot el que els alumnes necessitaran és una webcam i un micro; el cost de tot plegat pujarà a penes a 20€ i el rendiment educatiu que en treurem és molt gran.
Gràcies a SKYPE els nostres alumnes podran desenvolupar la seva competència comunicativa, i s'agilitzarà la relació entre les empreses. A més obre un univers de possibilitats, com ara presentacions comercials online entre les empreses.
Per tal que figuri a la pàgina web cal que aneu des de l'entorn de Gerència a Configuració i allí trobareu un camp on posar el nom de l'usuari de SKYPE.