Què heu de tenir present per crear la vostra empresa?

És el moment en que heu de decidir quina ha de ser l'activitat de la vostra empresa i fonamentar adequadament la idea de negoci. De la decisió que prengueu en dependran en gran mesura la vostra xifra de vendes i per tant la marxa de la vostra empresa.

Per tant cal que tingueu presents algunes consideracions sobre la vostra idea de negoci, el nom comercial i el logotip, la gamma de productes i la pàgina web.

La idea de negoci

Quina ha de ser l'activitat de la vostra empresa?

Alguns factors que podeu considerar són:

- Activitats o productes característics de la vostra ciutat o zona geogràfica.

- Béns o serveis que previsiblement tindran una demanda important per part de la resta d'empreses, com ara :

Equips i materials per equipar les empreses: material informàtic, mobiliari, material d'oficina, aire condicionat i calefacció...

Equips de prevenció de riscos

Altres equipaments: material per a la neteja, màquines de vending, articles de decoració...

- Béns i serveis que creieu que poden tenir poca presència a la xarxa i per tant, previsiblement, poca competència.

- Els vostres interessos i aficions, que us poden fer conéixer un determinat mercat.

- Activitats comercials o de serveis lligades a les noves tecnologíes.

- Qualsevol altra alternativa que creieu que pot tenir acceptació: posen en marxa la vostra creativitat!

Podreu trobar idees en aquestes pàgines web:

Barcelonanetactiva

El nom comercial i el logotip

Un cop decidida l'activitat de l'empresa caldrà escollir la denominació comercial i dissenyar el logotip de l'empresa, que la identificaran a la xarxa i en cada un dels documents.

Procureu que el vostre nom comercial sigui original, agradable, de fàcil lectura i memorització per part dels vostres clients...

7 consejos para encontrar el nombre perfecto para la empresa

¿Qué nombre pongo a mi empresa? 10 consejos básicos

Consejos para elegir nombres de empresas

20 factores a tener en cuenta para elegir el nombre de la empresa

Per tal de dissenyar un bon logotip us recomanem que llegiu aquests articles per tenir-ne unes idees bàsiques:

¿Qué características tiene que tener un logo?

La creació del logo:

Logofactory

Clothes2order

La gamma de productes

També heu de prendre decisions sobre la gamma de productes que vendrà la vostra empresa, i els preus als quals els oferireu al mercat.

En principi es pot tenir una cartera de 20-30 productes. Us serà d’utilitat fer una exploració a Internet per comprovar quins productes ofereixen les empreses reals i les seves característiques.

Us recomanem que cada un dels membres de l’equip us responsabilitzeu de trobar informació sobre 2-3 productes diferents, que després podreu utilitzar a la vostra empresa simulada.

La pàgina web

Avui dia la pàgina web és una de les formes de comunicació més eficaces per a les empreses, i per a la vostra en particular serà fonamental ja que és el primer que veuran la resta d’empreses de la xarxa.

A Empresaula hi trobareu un editor de pàgines web amb el que podreu dissenyar fàcilment la pàgina web de la vostra empresa. Però abans de començar cal que tingueu present que ha de reunir els següents requisits:

- Ha de tenir un disseny atractiu.

- Ha de presentar l’empresa i la seva activitat de forma clara i entenedora.

- La informació ha d’estar ordenada.

- No ha d’estar recarregada (fons de pàgina amb imatges que no deixen llegir el text, massa imatges...)

- Ha de proporcionar a l’usuari la informació que necessita.

- Ha de mostrar la gamma de productes de l’empresa.

- Cal cuidar especialment l’ortografia. No oblideu revisar el text!

- Cal fer-ne versions en diferents idiomes, ja que a Empresaula hi participen empreses simulades de diferents Comunitats Autònomes.

Alguns recursos que us poden donar idees:

Caracteristicas para diseñar una página web rompedora

Eltallerdigital

Ratz