Visites comercials

Visites comercials

Les visites comercials consisteixen en un viatge de l’empresa simulada al local social d’una altra (o altres) empreses amb l’objectiu de donar a conéixer l’empresa, negociar i portar a terme intercanvis comercials. Aquesta activitat comporta diferents tasques tant per a l’empresa visitant com per a l’amfitriona.

Estructura de la visita comercial:

1. - Acte de benvinguda 

L'empresa amfitriona acullirà l'empresa o empreses visitants.

2. - Presentació de les empreses.

Els empleats de les empreses explicaran en què consisteix la seva activitat, quines són les característiques del seu producte, en què pot ser convenient la seva adquisició per a l’empresa o empreses amfitriones.

Serà convenient que es projecti material audiovisual, com ara presentacions powerpoint, videos...
La durada de la presentació ha de ser relativament curta, però efectiva.

3. - Rondes de negociació

Un cop finalitzades les presentacions es donarà pas a una ronda de negociacions. Es empleats de les diferents empreses es reuniran per tal de contractar els intercanvis comercials.

Les empreses hauran de tramitar les comandes en les setmanes posteriors a la visita comercial.

4. - Acomiadament

Obligacions de les empreses participants:

Per tal que la visita comercial tingui èxit, tant les empreses visitants com amfitriones han de fer diferents activitats:

Empresa visitant:

  • Elaborar material promocional per repartir en el transcurs de la visita: catàlegs, targes de visita, publicitat comercial...
  • Elaborar una presentació de l’empresa.
  • Participar en les rondes de negociació.

Empresa amfitriona:

  • Ha de rebre i acollir les empreses visitants; és convenient que faci un petit acte de benvinguda.
  • Ha de disposar d’un espai adient per fer les presentacions de les empreses, tant de les visitants com de les pròpies, per exemple una sala d’actes amb canó de projecció, micròfons, equip de veu...
  • Ha de disposar d’un espai per fer les rondes de negociació.
  • És recomanable que disposi d’accés a Internet per a fer les negociacions, de manera que en cas necessari tots els documents siguin accessibles des de l’entorn Empresaula.
  • Ha d’elaborar material promocional per repartir en el transcurs de la visita: catàlegs, targes de visita, publicitat comercial...
  • Ha d’elaborar una presentació de l’empresa.
  • Participar en les rondes de negociació.

Recomanacions:

- Els venedors són la imatge de l’empresa: per tant han de tenir una cura especial de la seva imatge personal. Recomanem roba formal com ara vestit, americana i corbata i tenir cura dels cabells, i higiene personal.

- Per dur a terme les negociacions en les millors condicions cal recordar que és important tenir tota la documentació necessària: catàlegs. models de comanda. segell de l’empresa...

Vull fer una visita comercial a una altra empresa de la xarxa Empresaula! Què he de fer?

Si us decidiu a fer visites comercials ens feu un correu a info@empresaula.com i penjarem un llistat de les empreses interessades per tal que us sigui senzill d’establir contacte i dur a terme aquesta activitat amb el centre educatiu que us sigui més convenient.