La fase comercial

Veurem quines són les tasques que els alumnes han de portar a terme a les fases preparatòria i comercial.

La finalitat d'aquesta darrera fase és donar a conéixer l'empresa i portar a terme les primeres operacions de manera que posteriorment, en la fase normalitzada, es compti amb una càrrega de treball suficient per al Departament Financer.

Per tant en la fase comercial tots els alumnes desenvolupen les seves activitats en aquesta àrea, mentre que quan s'inicia l'activitat normalitzada es fa la distribució en la resta de Departaments. 

Arxiu en.pdf

Posada En Marxa 4 2015 Cat