Procediments de l'àrea comercial

Els procediments propis de l'àrea comercial són els següents:

Procediment 1. Compra als proveïdors virtuals d'Empresaula

Arxiu.pdf

P1 Proveidors Virtuals Cat 2013

Procediment 2. Compra a d'altres empreses de la xarxa Empresaula

Arxiu.pdf

P2 Compra Altres Empreses Empresaula 2013

Procediment 3. Venda a d'altres empreses de la xarxa Empresaula

Arxiu.pdf

P3 Venda Altres Empreses 2013