Procediments de l'àrea de Recursos Humans

Procediment 6. Captació i selecció del personal

Arxiu.pdf

P6 Captacio Personal 2013 Cat

Procediment 7. Contractació del personal

Arxiu.pdf

P7 Contractacio Personal 2013 Cat

Procediment 8. Salaris, cotització i retencions

Arxiu.pdf

P8 Salaris Cat 2013

Procediment 9. Prevenció de riscos laborals

Arxiu.pdf

P9 Prevencio Cat 2013

Procediment 10. La formació del personal de l'empresa

Arxiu.pdf

P10 Formacio Cat 2013

Procediment 11. Motivació i incentius

Arxiu.pdf

P11 Motivacio Cat 2013